บริการเซิฟเวอร์หนัง
ราคาถูก
  • แบนวิท 1Gbps
  • รองรับ 450,000 คน/เดือน
  • ดูพร้อมกัน 300 คน
  • รองรับทุกอุปกรณ์
ติดต่อเรา

บริการติดตั้งฟรี

  • แบนวิท 2Gbps
  • รองรับ 900,000 คน/เดือน
  • ดูพร้อมกัน 600 คน
  • รองรับทุกอุปกรณ์
ติดต่อเรา

บริการติดตั้งฟรี